Към съдържанието

КОНСТИТУЦИЯ НА еБЪЛГАРИЯ


 • Заключена тема Тази тема е заключена
3 отговора на тази тема

#1
Papen83

Papen83

  Редник

 • Регистрирани
 • 84 Мнения:
Понеже въпросът за гласуването е ограничен до 100 символа, тук го задавам в пълния му вид:

Съгласни ли сте на 26 ноември 2010 г. представеният по-долу текст да влезе в сила като Конституция на еБългария?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ние, народните представители в Парламента на еБългария, в стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявяваме верността си към общочовешките права на свобода, справедливост и търсене на щастие; като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното, териториалното и държавното единство на еБългария, прогласяваме своята решимост да създадем демократична и правова държава, за което приемаме тази КОНСТИТУЦИЯ


ОСНОВНИ НАЧАЛА

Чл. 1 еБългария е демократична република, в която цялата държавна власт произтича от народа. Основна роля на държавата е постигането на оптимална ефективност, целяща реализирането на колективното благоденствие и индивидуалното забавление на всички нейни граждани.

Чл. 2 Всички еБългарски граждани се раждат и живеят свободни и равни по достойнство и права.

Чл. 3 еБългария е правова държава. Тя се управлява според конституцията и законите на страната. Правилата на еРепублик са върховни закони в еБългария. Настоящата конституция не може да им противоречи, а само да ги допълва и в този смисъл се отнася единствено към положенията, които не са предварително определени от тези правила.

Чл. 4 В еБългария е налице разделение на властите на изпълнителна и законодателна. Всеки гражданин с изключение на текущия Президент може да заема едновременно пост в структурите на тези две власти.

Чл. 5 Спазването на законите и конституцията на еБългария е политически дълг на представителите на властите в държавата.

Чл. 6 Официалният език в еБългария е българският.

Чл. 7 Официалният форум на еБългария се намира на адрес http://forum.ebulgaria.biz


ИНСТИТУЦИИ


I. Изпълнителна власт

Президент

Чл. 8 По свое усмотрение Президентът има правото да създава и премахва министерски постове, както и да назначава и освобождава от длъжност министри.

Чл. 9 Президентът е върховният главнокомандващ на армията.

Чл. 10 Президентът има право на глас при всеки проектозакон, предложен в Парламента.

Чл. 11 Президентът има право да налага вето на одобрен от Парламента закон в рамките на 24 часа след приемането му. В случай че това право бъде упражнено, проектозаконът се връща за повторно гласуване в парламента, където до края на мандата на текущия президент може да бъде одобрен само като специален закон.

Чл. 12 Президентът e длъжен в края на мандата си да предостави на новоизбрания президент паролите на всички организации, които съдържат собственост на държавата.


II Законодателна власт

Парламент

Чл. 13 Всеки депутат има правото да предлага и гласува проектозакони (което включва и поправки на вече съществуващи закони) по установен за целта ред.

Чл. 14 За приет от Парламента закон се счита всеки проектозакон, получил одобрението на повече от половината от гласувалите. Всички одобрени закони се добавят в секция на официалния форум, предназначена само за тази цел.

ПОПРАВКИ НА КОНСТИТУЦИЯТА

Чл. 15 Настоящата конституция, както и всяка част от нея, може да бъде отменяна, поправяна или допълвана със специален закон.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ДЕФИНИЦИИ

‘Налагане на вето’ в смисъла на член 11 се постига при публикуване на коментар със съдържание “Вето” в темата на съответния закон.

‘Установен за целта ред’ в смисъла на член 13 задължително включва, но не е ограничен до използването на, следните стъпки:
-         Отваряне на нова тема в секцията на Парламента в официалния форум на еБългария с подходящо заглавие
-         Внасяне на текста на проектозакона като първи коментар по новата тема
-         В срок от 48 часа депутатите имат право да гласуват като изразят явно недвусмисленото си мнение ЗА или ПРОТИВ предложението. За преброяването се зачита първият им коментар, в който са направили това

‘Специален закон’ в смисъла на член 11 и член 15 е такъв, който има нужда от одобрението на поне 66% от гласувалите депутати, за да бъде приет. Специалният закон не подлежи на вето от страна на Президента.

история за дискусията на темата може да се намери на следните адреси
1.  Обсъждане
2.  Гласуване

#2
NikolayMilev

NikolayMilev

  Майор

 • Administrators
 • 975 Мнения:
КОНСТИТУЦИЯ НА еБЪЛГАРИЯ
от Papen83 на Нед Ное 14, 2010 8:17 pm

Понеже въпросът за гласуването е ограничен до 100 символа, тук го задавам в пълния му вид:

Съгласни ли сте на 26 ноември 2010 г. представеният по-долу текст да влезе в сила като Конституция на еБългария?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ние, народните представители в Парламента на еБългария, в стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявяваме верността си към общочовешките права на свобода, справедливост и търсене на щастие; като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното, териториалното и държавното единство на еБългария, прогласяваме своята решимост да създадем демократична и правова държава, за което приемаме тази КОНСТИТУЦИЯ


ОСНОВНИ НАЧАЛА

Чл. 1 еБългария е демократична република, в която цялата държавна власт произтича от народа. Основна роля на държавата е постигането на оптимална ефективност, целяща реализирането на колективното благоденствие и индивидуалното забавление на всички нейни граждани.

Чл. 2 Всички еБългарски граждани се раждат и живеят свободни и равни по достойнство и права.

Чл. 3 еБългария е правова държава. Тя се управлява според конституцията и законите на страната. Правилата на еРепублик са върховни закони в еБългария. Настоящата конституция не може да им противоречи, а само да ги допълва и в този смисъл се отнася единствено към положенията, които не са предварително определени от тези правила.

Чл. 4 В еБългария е налице разделение на властите на изпълнителна и законодателна. Всеки гражданин с изключение на текущия Президент може да заема едновременно пост в структурите на тези две власти.

Чл. 5 Спазването на законите и конституцията на еБългария е политически дълг на представителите на властите в държавата.

Чл. 6 Официалният език в еБългария е българският.

Чл. 7 Официалният форум на еБългария се намира на адрес http://forum.ebulgaria.biz


ИНСТИТУЦИИ


I. Изпълнителна власт

Президент

Чл. 8 По свое усмотрение Президентът има правото да създава и премахва министерски постове, както и да назначава и освобождава от длъжност министри.

Чл. 9 Президентът е върховният главнокомандващ на армията.

Чл. 10 Президентът има право на глас при всеки проектозакон, предложен в Парламента.

Чл. 11 Президентът има право да налага вето на одобрен от Парламента закон в рамките на 24 часа след приемането му. В случай че това право бъде упражнено, проектозаконът се връща за повторно гласуване в парламента, където до края на мандата на текущия президент може да бъде одобрен само като специален закон.

Чл. 12 Президентът e длъжен в края на мандата си да предостави на новоизбрания президент паролите на всички организации, които съдържат собственост на държавата.


II Законодателна власт

Парламент

Чл. 13 Всеки депутат има правото да предлага и гласува проектозакони (което включва и поправки на вече съществуващи закони) по установен за целта ред.

Чл. 14 За приет от Парламента закон се счита всеки проектозакон, получил одобрението на повече от половината от гласувалите при наличие на кворум. Всички одобрени закони се добавят в секция на официалния форум, предназначена само за тази цел.

ПОПРАВКИ НА КОНСТИТУЦИЯТА

Чл. 15 Закони свързани с подписване на мир(предложен от нас или предложен на нас), както и закони за смяна на съюз(влизане или излизане от даден съюз) да се гласуват от Парламента и да са със статут на "специален закон"

Чл. 16 Настоящата конституция, както и всяка част от нея, може да бъде отменяна, поправяна или допълвана със специален закон.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ДЕФИНИЦИИ

‘Налагане на вето’ в смисъла на член 11 се постига при публикуване на коментар със съдържание “Вето” в темата на съответния закон.

‘Установен за целта ред’ в смисъла на член 13 задължително включва, но не е ограничен до използването на, следните стъпки:
- Отваряне на нова тема в секцията на Парламента в официалния форум на еБългария с подходящо заглавие
- Внасяне на текста на проектозакона като първи коментар по новата тема
- Добавяне на анкета към темата с въпрос „Съгласни ли сте настоящият проектозакон да бъде одобрен?” с продължителност за гласуване от 48 часа и възможни отговори „Да”, „Не” и „Въздържал се”. В анкетата не трябва да е позволена опцията за промяна на глас.

‘Кворум’ в смисъла на член 14 е налице, в случай че поне 50% от имащите право на глас са го упражнили.

‘Специален закон’ в смисъла на член 11, 15 и член 16 е такъв, който има нужда от одобрението на поне 66% от гласувалите депутати при наличие на кворум, за да бъде приет. Специалният закон не подлежи на вето от страна на Президента.

история за дискусията на темата може да се намери на следният адрес: viewtopic.php?f=31&t=1526

#3
NikolayMilev

NikolayMilev

  Майор

 • Administrators
 • 975 Мнения:
Ние, народните представители в Парламента на еБългария, в стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявяваме верността си към общочовешките права на свобода, справедливост и търсене на щастие; като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното, териториалното и държавното единство на еБългария, прогласяваме своята решимост да създадем демократична и правова държава, за което приемаме тази КОНСТИТУЦИЯ


ОСНОВНИ НАЧАЛА

Чл. 1 еБългария е демократична република, в която цялата държавна власт произтича от народа. Основна роля на държавата е постигането на оптимална ефективност, целяща реализирането на колективното благоденствие и индивидуалното забавление на всички нейни граждани.

Чл. 2 Всички еБългарски граждани се раждат и живеят свободни и равни по достойнство и права.

Чл. 3 еБългария е правова държава. Тя се управлява според конституцията и законите на страната. Правилата на еРепублик са върховни закони в еБългария. Настоящата конституция не може да им противоречи, а само да ги допълва и в този смисъл се отнася единствено към положенията, които не са предварително определени от тези правила.

Чл. 4 В еБългария е налице разделение на властите на изпълнителна и законодателна. Всеки гражданин с изключение на текущия Президент може да заема едновременно пост в структурите на тези две власти.

Чл. 5 Спазването на законите и конституцията на еБългария е политически дълг на представителите на властите в държавата.

Чл. 6 Официалният език в еБългария е българският.

Чл. 7 Официалният форум на еБългария се намира на адрес http://forum.ebulgaria.biz


ИНСТИТУЦИИ


I. Изпълнителна власт

Президент

Чл. 8 По свое усмотрение Президентът има правото да създава и премахва министерски постове, както и да назначава и освобождава от длъжност министри.

Чл. 9 Президентът е върховният главнокомандващ на армията.

Чл. 10 Президентът има право на глас при всеки проектозакон, предложен в Парламента.

Чл. 11 Президентът има право да налага вето на одобрен от Парламента закон в рамките на 24 часа след приемането му. В случай че това право бъде упражнено, проектозаконът се връща за повторно гласуване в парламента, където до края на мандата на текущия президент може да бъде одобрен само като специален закон.

Чл. 12 Президентът e длъжен в края на мандата си да предостави на новоизбрания президент паролите на всички организации, които съдържат собственост на държавата.


II Законодателна власт

Парламент

Чл. 13 Всеки депутат има правото да предлага и гласува проектозакони (което включва и поправки на вече съществуващи закони) по установен за целта ред.

Чл. 14 За приет от Парламента закон се счита всеки проектозакон, получил одобрението на повече от половината от гласувалите. Всички одобрени закони се добавят в секция на официалния форум, предназначена само за тази цел.

ПОПРАВКИ НА КОНСТИТУЦИЯТА

Чл. 15 Закони свързани с подписване на мир(предложен от нас или предложен на нас), както и закони за смяна на съюз(влизане или излизане от даден съюз) да се гласуват от Парламента и да са със статут на "специален закон"

Чл. 16 Настоящата конституция, както и всяка част от нея, може да бъде отменяна, поправяна или допълвана със специален закон.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ДЕФИНИЦИИ

‘Налагане на вето’ в смисъла на член 11 се постига при публикуване на коментар със съдържание “Вето” в темата на съответния закон.

‘Установен за целта ред’ в смисъла на член 13 задължително включва, но не е ограничен до използването на, следните стъпки:
- Отваряне на нова тема в секцията на Парламента в официалния форум на еБългария с подходящо заглавие
- Внасяне на текста на проектозакона като първи коментар по новата тема
- Добавяне на анкета към темата с въпрос „Съгласни ли сте настоящият проектозакон да бъде одобрен?” с продължителност за гласуване от 48 часа и възможни отговори „Да”, „Не” и „Въздържал се”. В анкетата не трябва да е позволена опцията за промяна на глас.

‘Специален закон’ в смисъла на член 11, 15 и член 16 е такъв, който има нужда от одобрението на поне 66% от гласувалите депутати, за да бъде приет. Специалният закон не подлежи на вето от страна на Президента.

история за дискусията на темата може да се намери на следният адрес: viewtopic.php?f=31&t=3086

#4
Somwhere In Time

Somwhere In Time

  Гларус

 • Administrators
 • 307 Мнения:
Ние, народните представители в Парламента на еБългария, в стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявяваме верността си към общочовешките права на свобода, справедливост и търсене на щастие; като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното, териториалното и държавното единство на еБългария, прогласяваме своята решимост да създадем демократична и правова държава, за което приемаме тази КОНСТИТУЦИЯ


ОСНОВНИ НАЧАЛА

Чл. 1 еБългария е демократична република, в която цялата държавна власт произтича от народа. Основна роля на държавата е постигането на оптимална ефективност, целяща реализирането на колективното благоденствие и индивидуалното забавление на всички нейни граждани.

Чл. 2 Всички еБългарски граждани се раждат и живеят свободни и равни по достойнство и права.

Чл. 3 еБългария е правова държава. Тя се управлява според конституцията и законите на страната. Правилата на еРепублик са върховни закони в еБългария. Настоящата конституция не може да им противоречи, а само да ги допълва и в този смисъл се отнася единствено към положенията, които не са предварително определени от тези правила.

Чл. 4 В еБългария е налице разделение на властите на изпълнителна и законодателна. Всеки гражданин с изключение на текущия Президент може да заема едновременно пост в структурите на тези две власти.

Чл. 5 Спазването на законите и конституцията на еБългария е политически дълг на представителите на властите в държавата.

Чл. 6 Официалният език в еБългария е българският.

Чл. 7 Официалният форум на еБългария се намира на адрес http://forum.ebulgaria.biz


ИНСТИТУЦИИ


I. Изпълнителна власт

Президент

Чл. 8 По свое усмотрение Президентът има правото да създава и премахва министерски постове, както и да назначава и освобождава от длъжност министри.

Чл. 9 Президентът е върховният главнокомандващ на армията.

Чл. 10 Президентът има право на глас при всеки проектозакон, предложен в Парламента.

Чл. 11 Президентът има право да налага вето на одобрен от Парламента закон в рамките на 24 часа след приемането му. В случай че това право бъде упражнено, проектозаконът се връща за повторно гласуване в парламента, където до края на мандата на текущия президент може да бъде одобрен само като специален закон.

Чл. 12 Президентът e длъжен в края на мандата си да предостави на новоизбрания президент паролите на всички организации, които съдържат собственост на държавата.


II Законодателна власт

Парламент

Чл. 13 Всеки депутат има правото да предлага и гласува проектозакони (което включва и поправки на вече съществуващи закони) по установен за целта ред.

Чл. 14 За приет от Парламента закон се счита всеки проектозакон, получил одобрението на повече от половината от гласувалите. Всички одобрени закони се добавят в секция на официалния форум, предназначена само за тази цел.

ПОПРАВКИ НА КОНСТИТУЦИЯТА

Чл. 15 Настоящата конституция, както и всяка част от нея, може да бъде отменяна, поправяна или допълвана със специален закон.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ДЕФИНИЦИИ

‘Налагане на вето’ в смисъла на член 11 се постига при публикуване на коментар със съдържание “Вето” в темата на съответния закон.

‘Установен за целта ред’ в смисъла на член 13 задължително включва, но не е ограничен до използването на, следните стъпки:
- Отваряне на нова тема в секцията на Парламента в официалния форум на еБългария с подходящо заглавие
- Внасяне на текста на проектозакона като първи коментар по новата тема

‘Специален закон’ в смисъла на член 11, 15 и член 16 е такъв, който има нужда от одобрението на поне 66% от гласувалите депутати, за да бъде приет. Специалният закон не подлежи на вето от страна на Президента.

Обсъждането >>>ТУК

Мъдри мисли на мъдри хора

С гола жена не се спори!

Пиян администратор - весел форум!

Винт забит с чук, държи по-здраво от пирон, завит с отверка.

Главата ми е пълна с бръмбари, но за сметка на това всичките са висшисти!

Алоуууу, спамерите, такъв шамар ще ви обърша, че и с Гугъл няма да може да ви намерят!

Публикувано изображение

0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни